IETS ANDERSVogelbescherming Nederland

Alle links op deze pagina openen een eigen window met de website van de instelling of organisatie waarnaar verwezen wordt. De inhoud op die websites valt onder de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf, de instelling of de organisatie die het betreft.
* Vogelbescherming Nederland


Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie en zij heeft altijd een warm plekje in mijn hart behouden, gewoon omdat het belangrijk is om de vogel-soorten die we, niet alleen in Nederland, nog rijk zijn, ook voor de toekomst te kunnen behouden.

Het is een informatieve en leuke site met een sterk wisselende, veelal seizoen gebonden inhoud.

************************************

Missie Vogelbescherming Nederland:
Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Visie Vogelbescherming Nederland:
Een wereld zonder vogels is ondenkbaar. Vogels zijn een wezenlijk onderdeel van de natuur. Met veel vogelsoorten gaat het echter slecht. In de wereld leven 10.000 vogelsoorten, waarvan maar liefst één vijfde in hun voortbestaan wordt bedreigd. Door vogels te beschermen helpt Vogel-bescherming mee de natuur in stand te houden. Daarmee dragen we bij aan een leefbare wereld.

************************************
Een goede zaak en ik vind het belangrijk genoeg om het ook hier nog maar eens onder ieders aan-dacht te brengen. Als iedereen zijn mond maar dicht houdt, dan zijn we zo weer een soort armer.

* Vogelbescherming Nederland


Wil je reageren, dan kan je natuurlijk altijd een bericht in het >GASTENBOEK< achter laten.

Je kan mij natuurlijk ook altijd even een bericht(je) via >>e-mail<< sturen.

Of.... en dat is eigenlijk wel de leukste optie, bel mij gewoon even voor een gezellig praatje...